De Bezielde Tuin

Contact

Ruurd Walrecht wil graag dat mensen geïnteresseerd raken in ‘hoe je bezield samen kunt werken met de natuur en in verbinding met hemel en aarde’. Deze website is een stap daarin en is in ontwikkeling.
Voor vragen over toekomstplannen, het verkrijgen van zaden, tuin-excursies, etc. kunt u contact opnemen met Yvon Endhoven.
Mail: Yvon@debezieldetuin.nl
Voor vragen over de website kunt u contact opnemen met Ysbrand Pool.
Mail: info@blauwlicht.nl

Ruurd Walrecht would like people to become interested in ‘how you can work passionately with nature and in connection with heaven and earth’. This website is a step in that direction and is under development.
For questions about future plans, obtaining seeds, garden excursions, etc., please contact Yvon Endhoven.
Email: Yvon@debezieldetuin.nl
For questions about the website, please contact Ysbrand Pool.
Email: info@blauwlicht.nl

Met vriendelijke groet,
Kind regards,

Yvonne en Ruurd Walrecht
Yvon Endhoven
Ysbrand Pool

nl_NL
nl_NL