De Bezielde Tuin

Een drastische tijdelijke afkoeling van ons klimaat

Ben een beetje mediamiek en kreeg een voorspelling door van een aankomende korte periode van sterke afkoeling van de atmosfeer en kreeg de gevolgen te zien. Daarna werd het klimaat heter als ooit tevoren.
Verderop leg ik dit uit en benoem de gevolgen, mogelijke praktische oplossingen in onze menselijke aanpassing als de voedselvoorziening onder druk komt.

In wat ik schrijf ben ik alleen verantwoordelijk en hoor tot geen enkele groepering. Een verdeelde mensheid past niet in mijn wezen. Ik neem dus afstand van uitspraken van anderen over een naderende klimaatsafkoeling waar men een financiële- of ego oogst als belang heeft. Daarbij denkend aan sommige politici, wetenschappers en hun sponsors of mensen die via internet om aandacht schreeuwen danwel auteurs die hopen op een best-seller.
Ik heb zelf geen enkel belang bij wat ik schrijf. Integendeel zou ik willen zeggen. Kan nu al mijn kontakten niet goed verzorgen en als meer introvert persoon blijf ik liever uit beeld en voel me lekkerder tussen de planten en deel liever de tijd met Yvonne of met dierbare vrienden. In materieel opzicht heb ik al voldoende.

Wat ik schrijf kan als extreem worden ervaren voor mensen die midden in deze extreem eenzijdig doorgeslagen wereld leven. Dat is niet te vermijden.

De meeste mensen hebben hun “kompas” op het zuiden en ik wil hen die dit stuk lezen uitnodigen de “kompas” op het noorden te zetten. Dat inleven in de omstandigheden van een korter en koeler groeiseizoen van onze voedselbron maakt de weg makkelijker dan het volgen van technische aanwijzigingen. Daarom uitvergroot ik bepaalde onderwerpen.

Geen kennis gaat ooit verloren in het universum, in de geestelijke wereld, maar één die zelfstandig (zonder guru) zich geestelijk bezig houdt met Liefdevolle kennis, helpt mee aan het onderhouden van de weg naar de Universele Kennis. Door alle digitale snufjes worden we konstant uit het Nu gehouden. Bewust! Laten we dus samen als zelfstandig denkenden dit pad belopen. Iedereen is welkom.

Voor het overige kan een ieder een toekomstige koele periode “voorspellen”, wat dat is ook al vele malen op Aarde voorgekomen. Bij mij was het een duidelijke bron maar het wanneer kreeg ik niet te zien door die bron.


Een toekomstige koude periode van 10 jaar.

In Nederland teelde ik, naast het in stand houden van historische streekrassen of kultuurrassen ook eigen “open source” rassen voor de Biologische- Dynamische groenteteelt. Die rassen waren er in de vroege jaren-70 nog niet in Nederland. Alles was B-D maar niet het begin, het zaaizaad. Het kwam voor dat men op intensief chemisch gebruikte grond een jaar geen chemikaliën gebruikte en dat zaad werd dan op B-D tuinderijen gebruikt. De rassen die ik hielp ontwikkelen hadden alle kosmische invloeden en preparaten meegemaakt.
De tijd was er niet rijp voor en bij gebrek aan belangstelling hield ik er na jaren mee op.
Overigens was er voor partikulieren wel B-D groentezaad van beproefde rassen te koop via de prachtige kwekerij De Bolster van Harry en Chris Douwes-Wagenaar.

Maar zowel met de historische rassen als de “eigen” rassen nam ik tijdens de uitzoeking (selektie) de winterhardheid mee als het een wintergroente betrof. En ik had meer soorten wintergroente in mijn Breezandse tuin dan terzelfder tijd de groentewinkel, inklusief de importgroente aldaar.

We leven nu in de tijd van de Grote Verwarring en laat hen die bewijzen dat het klimaat warmer wordt en hen die dat bestrijden hier volledig buiten. Maar vreemd toch, merk dat het voorjaar warmer wordt en de Pinksterbloem bloeit met Pasen. Oude mensen spreken over strenge winters van vroeger. Misschien dat mooi schaatsweer beter in herinnering blijft maar men had het niet over een paar weken maar over enige maanden.

Maar ik zoek dus de meest vorstbestendige exemplaren uit voor zaadvermeerdering wijl mijn kwekerij slechts 100 meter van de Waddenzee ligt en 8 km van de Noordzee. Dus niet de plek met de strengste wintervorst of late nachtvorsten van Nederland, in tegendeel. Dit verbaasde me keer op keer en toch …. gingen mijn handen in die werkrichting.
Kan beredeneren dat de groentezaadhandel dit vaak laat liggen, die uitzoeking op winterhardheid. Met kontraktteelt van zaad zal men bijv. Blauwgroene Winterprei of Westlandse Winterboerenkool bij plotselinge invallende strenge vorst de planten beschermen, bij voorbeeld door een rijkas, om aan de afgesproken hoeveelheid zaad te voldoen.
Soms wordt een nieuwe ras of een lijn voor een hybrideras blootgesteld aan vorst om op dit punt te verbeteren. Daarna zal men de zaadoogst willen garanderen en worden alleen de erg afwijkende exemplaren verwijderd. Zelf zoek ik alleen de echt goede planten uit voor vermeerdering en wel jaarlijks. Dat kan omdat ik niet-ekonomisch afhankelijk ben van de opbrengst.

In de jaren-80 vertelde ik tijdens rondleidingen op de Oerakker*) het belang van bio-diversiteit in het aanpassen aan toekomstige ziekten of fysio’s (stammen) van ziekten en een veranderend klimaat. Toen keek men nog vreemd als ik dat zei, nu spreekt men er dagelijks over. Maar klimaat is natuurlijk nooit konstant geweest.

Zoals wij mensen allemaal met elkaar de Aarde uit balans brengen zo zijn de meeste mensen zelf ook uit balans. Gedirigeerd door het mobieltje of een domme smartphone zijn de mensen het kontakt met het wezenlijke-zelf kwijt. Omgekocht door speeltjes en ‘koekjes’ is een wereldbevolking slaaf van de rijksten in de wereld en warmen we de atmosfeer op met ons “Nooit Genoeg” gedrag. Dan sponseren we die allerrijksten die dan naast onze klimaatinvloed dat ook nog eens kunstmatig beïnvloeden. Dat nemen we hun dus kwalijk -blind voor ons aandeel- , noemen de allerrijkste machtig, hetgeen zij graag horen. En wie wij machtig zien wòrden machtig en zo laten wij ons graag digitaal onder kontrole houden. We gaan naar de kroeg, komen dronken thuis en geven de kroeghouder daar de schuld van.

Alle organismen kunnen op Aarde op een bepaalt moment de atmosfeersamenstelling veranderen. Dat is meerdere keren gebeurd op Aarde en ’t bufferen van extremen is een groot talent van de Aarde, maar wel zover tot een kritische grens is bereikt.
Als lagerschool kind maakte ik me al zorgen over de dampkring. Die dunne laag atmosfeer rond die grote aardbol en dan zag ik met aardrijkskunde foto’s van bruinkoolwinning en rokende industrie. En als ik als kind in de winter over straat ging zag ik die schoorsteenrook overal, of rook de scherpe lucht van uitlaatgas. Dan dacht ik “dat de lucht =(klimaat) niet warmer wordt?”. En ja, nu blijkt de gemiddelde temperatuur in de stad een graad warmer te zijn.
Vele wetenschappers zijn nu heerlijk zoet met klimatologische onderzoekingen en samen met politiek en bedrijfsleven wordt er leuk gegoocheld met getallen, toch ontgaat het me niet dat het klimaat verandert. Door ons als mensenvolk en door die rijken die we zo graag sponsoren met onze kooplust.
Dus de wens van een koude periode ligt voor de hand. Met die gedachte kunnen we het probleem voor ons uitschuiven en doorgaan met reizen, autorijden, overkonsumptie, enz.

Met het ophouden met de kwekerij De Oorsprong, onderdeel van De Nieuwe Akker te Veenhuizen, en het verhuizen naar een semi-landklimaat in Zweden was mijn ervaring van meer inlands telen heel bruikbaar. Zaai ik in Nederland spinazie in februari/maart en dan het gebruikelijke ras Breedblad Scherpzaad, dan zit waar ik nu woon in begin april de hal nog in de grond en dooit pas weken later weg. De ontdooide laag boven de hal is dan pappig en dus lang niet-zaaibaar. Inmiddels is de daglengte lang, trots de lage baan, veel heter en scherper dan in Nederland. Breedblad Scherpzaad is sterk tegen nachtvorst maar als kortedag ras heel gevoelig voor in bloei schieten. Dat gebeurt onder bovengenoemde omstandigheden al na drie miezerige blaadjes. Daarom kruisde ik de nachtvorstresistente Breedblad Scherpzaad met lange dag spinazie, dus zomerspinazie maar ook Deventer- en Utrechtse winterspinazie die beide 8 – 10 °C kunnen weerstaan. Door het kruizen was van ieder ras de inteelt degeneratie doorbroken en toen ik voldoende zaaizaad in huis had zaaide ik een vak in van 10 x 11 meter in augustus in met het overschot aan zaad als groenbemester. Het resultaat was dat alle duizenden planten vriezen, dooien, heftige sneeuwval en kale vorst van -24 °C zonder schade weerstonden.

Dit vertel ik allemaal om in te leiden hoe anders om te gaan in een veranderd klimaat en hoe eetgewassen daaraan aan te passen zijn.

Na dat m’n handelen achteraf verwezen na een koeler klimaat gebeurde, nu we in Zweden woonde, iets duidelijks. Krijg wel meer beelden en ervaringen “van boven” en dus op een keer weer zo’n bewuste “droom” -en ik weet inmiddels de bron- dat er een koelere periode komt die 10 jaar gaat duren. Voor het eerst werd mij een getal genoemd. Ook zal het daarna heter worden als ooit te voren.
Oeps, wat moet een aardwurm als ik hiermee?
Op een later moment, dus in de winter als ik daar meer tijd voor heb, besluit ik meer te weten te komen hoe en waarom, de oorzaak, van een zo snelle afkoeling van ’t aardse klimaat mogelijk kan zijn. Op mijn vijand de komputer was heel wat te vinden. Een atoomoorlog of heftige vulkaan uitbarsting kunnen een nukleaire winter of vulkanische winter veroorzaken tot zelfs 10 jaar en met verminderde aktiviteit van de zon zelfs langer zoals met de Kleine IJstijd. Een koelere periode in ± 500 na Chr. met dientengevolge misoogsten was de aanzet tot de Grote Volksverhuizing in Europa.
In een zo eenzijdige, extreme en kwetsbare wereldmaatschappij moeten de gevolgen vreselijk zijn. Als kristen ben ik niet bang voor mezelf maar dat immense lijden, Oj.
Het tarwe ras Gelderse Risweit overleefde de Kleine IJstijd ondanks misoogsten en dus honger met het risiko dat met ook het laatste zaaizaad op eet. De moderne rassen die men hoogproduktief noemt dankzij kunstmest en andere chemikaliën zullen het niet redden zondermeer, het groeiseizoen zal te kort zijn in vele jaren. Alleen de oudere noordelijke rassen van Canada, Scandinavië en Rusland zijn oogstzeker dan.

Wordt dus misselijk bij de gedachte aan’t menselijk lijden. Nieuwetijdsmensen, aquarius mensen, de bewusten, de wakkeren of hoe men zich noemt, zeggen dat dit moet gebeuren wil de Nieuwe Tijd komen en ook ik geloof in de komst van Christus en de Hemelse Regering maar ik hoor zo weinig mededogen van hen. Merk alleen saamhorigheid binnen de gelijkgestemden. Maar waar men een groep vormt, zet men zich af op de overigen en al eeuwen is dat brandstof voor strijd.
We zijn nu 8 miljard mooie mensen die de toekomst tegemoet gaan. Iedereen doet er toe. Samen onverdeeld samen.

Van de Kleine IJstijd kunnen we veel leren. Deze periode duurde eeuwen en ondanks dat waren er vaak ook behaaglijke zomers en meestal strenge winters. Maar de zomers waren korter en dus korter dan de groeicyklus van de gewassen. Het gewas was dus niet rijp en niet oogstbaar. Om die reden bouwden de Finnen een rya. Een houten huisje waar men hout kon branden gelijk een sauna. Met een plankenstellage kon men bijna oogstbaar koren of niet door en door droog koren, nadrogen.

Men kan zich voorstellen dat bij sterke afkoeling van het Nederlandse klimaat de omstandigheden vergelijkbaar zijn met Noord-Scandinavië zoals dat nu is. Wel met dit verschil dat de lange zomerdagen de gewassen begunstigt en dat effect zal minder zijn in Nederland.
Tussen het zaaien en oogsten van Zes-rijige zomergerst in Noord-Zweden kunnen 6 weken liggen!
Bij voorbeeld: nu ik dit schrijf zijn de perziken in de boomgaard rijp en zijn we zwarte bessen aan het inmaken. Vroeger in Nederland oogsten wij die terzelfder tijd wijl de beide soorten hier ruim een maand of meer later bloeien.

Om onder zo’n bovengeschetste koelere periode voedsel te kunnen produceren op kontinentaal Europa zoals Tsjechiën, Slovakije, Polen, Wit-Rusland, Duitsland, Nederland en België zal men het moeten zoeken in kort seizoengewassen èn rassen. Dus wat in Westerbotten, Karelië of bij Tromsø werd geteeld en wat beschikbaar is in genenbanken als ’t CGN te Wageningen, het IPK te Gatersleben, het NGB in Alnarp of het Nicolaj Vavilovs instituut In Petersburg.
Gewassen als Finse raapjes (Svedjerova, Kaskinauris, Härjedalsk skålrova, Måls-elv nepe) en Nordnordisk sexradigt korn (Noord-Scandinavische zesrijige zomergerst) zijn de meestzekere net als erwten zoals Finnmarkärt maar ook de Haarsteegse Lentedoperwt (Early Alaska) als groene erwt, dus droogrijp gedorst.

Hoe onberekenbaarder het klimaat is hoe belangrijker biodiversiteit. Maar hoe noordelijker je teelt hoe meer de keuze beperkt zal zijn. Dus onder alle omstandigheden een zo groot mogelijke variatie telen is het beste maar met de teelt van knolraap, koolraap, groene erwten, aardappelen, engelwortel (kwanne) en gerst is men oogstzeker. Met melkvee en het telen van knolraap, erwten en gerst is volledig dieet mogelijk.
Raapjes of knolletjes, juister genoemd knolraap hebben we een slecht imago. Het wordt wel neerbuigend oorlogsvoer genoemd omdat het het weinige was wat er te eten viel. Zelf eer ik dit gewas om die reden.
In mijn jeugd had ik het gevoel dat knolraapjes kankerceldeling remt. Decennia later las ik de wetenschappelijke bevestiging.
Een groeistagnatie door droogte kan de knolraapjes een houterige struktuur geven en een scherpe smaak. Dit gewas levert middels blad en knol veel kalk en is daarmee ontzurend en in dat opzicht aanvullend op de verzurende werking in ons lichaam van granen en vlees. De knolraapjes met geel moes bevatten aanzienlijk karoteen dus pro-vitamine A.

nl_NL
nl_NL